Weli Otunna

Weli Otunna

Wali Otunna Episode 52 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසා අවවාදය පිළිගනීවි ද?. . . .

4 days ago 2345 0

Wali Otunna Episode 51 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ප්‍රියංවදා කුමක් සිදුකරාවි ද? . . .

2 weeks ago 3163 0

Wali Otunna Episode 50 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා සිදුකරන්නේ කුමක් ද? . . . .

3 weeks ago 2633 0

Wali Otunna Episode 49 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

4 weeks ago 2573 0

Wali Otunna Episode 48 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා නැවත හමුවේවි ද? . . . .

1 month ago 4315 0

Wali Otunna Episode 47 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

1 month ago 2963 0

Wali Otunna Episode 46 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ බලාපොරෝත්තුව ඉටුවේවි ද?. . . .

2 months ago 4132 0

Wali Otunna Episode 45 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා පිළිබඳ පවසන කරුණ ඇත්තක් වේවි ද? . . .

2 months ago 4011 0

Wali Otunna Episode 44 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද? . . . .

2 months ago 3181 0

Wali Otunna Episode 43 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසාගේ පියා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?. . . .

2 months ago 3092 0

Wali Otunna Episode 42 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අදහස ඉටුවේවි ද?. . . .

2 months ago 3782 0

Wali Otunna Episode 41 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අසනීපය සුවවේවි ද? . .

3 months ago 4371 0

Wali Otunna Episode 40 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගැනීම ට හැකි වේවි ද? . . .

3 months ago 4821 0

Wali Otunna Episode 39 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට සියල්ල කියාවි ද? . . . .

3 months ago 4661 0

Wali Otunna Episode 38 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ලොකු සර්ගේ මගුල් කපුකම සාර්ථක වේවි ද ?. . . .

3 months ago 4071 0

Wali Otunna Episode 37 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

4 months ago 4431 0

Wali Otunna Episode 36 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සියලුදේ අතහැර දමාවි ද ? . . .

4 months ago 5053 0

Wali Otunna Episode 35 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට තම කතාන්දරය කියාවි ද?. . .

4 months ago 3332 0

Wali Otunna Episode 34 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා හඬන්නේ ඇයි ද? . . .

4 months ago 4262 0

Wali Otunna Episode 33 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා මේ කරන්නේ බොරුවක් ද?. . .

5 months ago 4941 0

Wali Otunna Episode 32 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසා හමුවේවි ද?. . .

5 months ago 4912 0

Wali Otunna Episode 31 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගනිවි ද?. . .

5 months ago 5066 0

Wali Otunna Episode 30 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා කුමක් සිදුකරාවි ද?..

5 months ago 5094 0

Wali Otunna Episode 29 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

5 months ago 5273 0

Wali Otunna Episode 28 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා පිළිබඳ සැකය දුරුවේවි ද?..

6 months ago 6043 0

Wali Otunna Episode 27 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ලබාදෙන උපදෙස් පිළිගනීවි ද?…

6 months ago 5453 0

Wali Otunna Episode 26 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

6 months ago 6013 0

Wali Otunna Episode 25 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා රන්දිනුට පවසන්නේ කුමක් ද?…

6 months ago 6444 0

Wali Otunna Episode 24 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඇය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?….

7 months ago 6512 0

Wali Otunna Episode 23 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනුගේ අසනීපය සුවකළ හැකි වේවි ද?….

7 months ago 6723 0

Wali Otunna Episode 22 | ” වැලි ඔටුන්න ” |ඇය පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

7 months ago 5842 0

Wali Otunna Episode 21 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනු පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

7 months ago 5711 0

Wali Otunna Episode 20 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු ආදරේ බව පවසන්නේ ඇත්තට ද?…

8 months ago 6173 0

Wali Otunna Episode 19 | ” වැලි ඔටුන්න ” | පවසන්නේ කවර කරුණක් ද?…

8 months ago 5214 0

Wali Otunna Episode 18 | ” වැලි ඔටුන්න ” | කල්පනා කරන්නේ කවර කරුණක් ගැන ද?…

8 months ago 5472 0

Wali Otunna Episode 17 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දෙදෙනාගේ කතාව කවර කරුණක් ගැන ද?…

8 months ago 5473 0

Wali Otunna Episode 16 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?…

8 months ago 4522 0

Wali Otunna Episode 15 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රේණුකා කුමක් සිදුකරාවි ද?….

8 months ago 5243 0

Wali Otunna Episode 14 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු පිළිබඳව පවසන්නේ සත්‍යක් ද?…

9 months ago 6422 0

Wali Otunna Episode 13 | ” වැලි ඔටුන්න ” |මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

9 months ago 5162 0

Wali Otunna Episode 12 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 6273 0

Wali Otunna Episode 11 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 6032 0

Wali Otunna Episode 10 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 9883 0

Wali Otunna Episode 09 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 6101 0

Wali Otunna Episode 08 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 6972 0

Wali Otunna Episode 07 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 7452 0

Wali Otunna Episode 06 | ” වැලි ඔටුන්න “

9 months ago 7831 0

Wali Otunna Episode 05 | ” වැලි ඔටුන්න “

10 months ago 7533 0

Wali Otunna Episode 04 | ” වැලි ඔටුන්න “

10 months ago 8383 0

Wali Otunna Episode 03 | ” වැලි ඔටුන්න “

10 months ago 7604 0

Wali Otunna Episode 02 | ” වැලි ඔටුන්න “

10 months ago 6693 0

Weli Otunna Trailer

10 months ago 9782 0

Wali Otunna Episode 01 | ” වැලි ඔටුන්න “

10 months ago 13595 0