Weli Otunna

Weli Otunna
Wali Otunna Episode 43 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසාගේ පියා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?. . . .

Wali Otunna Episode 43 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසාගේ පියා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?. . . .

3 days ago 1592 0
Wali Otunna Episode 42 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අදහස ඉටුවේවි ද?. . . .

Wali Otunna Episode 42 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අදහස ඉටුවේවි ද?. . . .

1 week ago 2442 0
Wali Otunna Episode 41 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අසනීපය සුවවේවි ද? . .

Wali Otunna Episode 41 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අසනීපය සුවවේවි ද? . .

2 weeks ago 3151 0
Wali Otunna Episode 40 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගැනීම ට හැකි වේවි ද? . . .

Wali Otunna Episode 40 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගැනීම ට හැකි වේවි ද? . . .

3 weeks ago 3841 0
Wali Otunna Episode 39 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට  සියල්ල කියාවි ද? . . . .

Wali Otunna Episode 39 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට සියල්ල කියාවි ද? . . . .

1 month ago 3621 0
Wali Otunna Episode 38 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ලොකු සර්ගේ මගුල් කපුකම සාර්ථක වේවි ද ?. . . .

Wali Otunna Episode 38 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ලොකු සර්ගේ මගුල් කපුකම සාර්ථක වේවි ද ?. . . .

1 month ago 3211 0
Wali Otunna Episode 37 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Wali Otunna Episode 37 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

1 month ago 3381 0
Wali Otunna Episode 36 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සියලුදේ අතහැර දමාවි ද ? . . .

Wali Otunna Episode 36 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සියලුදේ අතහැර දමාවි ද ? . . .

2 months ago 4043 0
Wali Otunna Episode 35 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට තම කතාන්දරය කියාවි ද?. . .

Wali Otunna Episode 35 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට තම කතාන්දරය කියාවි ද?. . .

2 months ago 2092 0
Wali Otunna Episode 34 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා හඬන්නේ ඇයි ද? . . .

Wali Otunna Episode 34 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා හඬන්නේ ඇයි ද? . . .

2 months ago 3302 0
Wali Otunna Episode 33 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා මේ කරන්නේ බොරුවක් ද?. . .

Wali Otunna Episode 33 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා මේ කරන්නේ බොරුවක් ද?. . .

2 months ago 4021 0
Wali Otunna Episode 32 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසා හමුවේවි ද?. . .

Wali Otunna Episode 32 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසා හමුවේවි ද?. . .

3 months ago 4062 0
Wali Otunna Episode 31 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගනිවි ද?. . .

Wali Otunna Episode 31 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගනිවි ද?. . .

3 months ago 4146 0
Wali Otunna Episode 30 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා කුමක් සිදුකරාවි ද?..

Wali Otunna Episode 30 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා කුමක් සිදුකරාවි ද?..

3 months ago 4314 0
Wali Otunna Episode 29 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

Wali Otunna Episode 29 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

3 months ago 4463 0
Wali Otunna Episode 28 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා පිළිබඳ සැකය දුරුවේවි ද?..

Wali Otunna Episode 28 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා පිළිබඳ සැකය දුරුවේවි ද?..

4 months ago 5333 0
Wali Otunna Episode 27 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ලබාදෙන උපදෙස් පිළිගනීවි ද?…

Wali Otunna Episode 27 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ලබාදෙන උපදෙස් පිළිගනීවි ද?…

4 months ago 4773 0
Wali Otunna Episode 26 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Wali Otunna Episode 26 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

4 months ago 5283 0
Wali Otunna Episode 25 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා රන්දිනුට පවසන්නේ කුමක් ද?…

Wali Otunna Episode 25 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා රන්දිනුට පවසන්නේ කුමක් ද?…

4 months ago 5594 0
Wali Otunna Episode 24 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඇය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?….

Wali Otunna Episode 24 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඇය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?….

5 months ago 5842 0
Wali Otunna Episode 23 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනුගේ අසනීපය සුවකළ හැකි වේවි ද?….

Wali Otunna Episode 23 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනුගේ අසනීපය සුවකළ හැකි වේවි ද?….

5 months ago 5733 0
Wali Otunna Episode 22 | ” වැලි ඔටුන්න ” |ඇය පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

Wali Otunna Episode 22 | ” වැලි ඔටුන්න ” |ඇය පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

5 months ago 5092 0
Wali Otunna Episode 21 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනු පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

Wali Otunna Episode 21 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනු පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

5 months ago 5011 0
Wali Otunna Episode 20 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු ආදරේ බව පවසන්නේ ඇත්තට ද?…

Wali Otunna Episode 20 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු ආදරේ බව පවසන්නේ ඇත්තට ද?…

5 months ago 5473 0
Wali Otunna Episode 19 | ” වැලි ඔටුන්න ” | පවසන්නේ කවර කරුණක් ද?…

Wali Otunna Episode 19 | ” වැලි ඔටුන්න ” | පවසන්නේ කවර කරුණක් ද?…

6 months ago 4514 0
Wali Otunna Episode 18 | ” වැලි ඔටුන්න ” | කල්පනා කරන්නේ කවර කරුණක් ගැන ද?…

Wali Otunna Episode 18 | ” වැලි ඔටුන්න ” | කල්පනා කරන්නේ කවර කරුණක් ගැන ද?…

6 months ago 4902 0
Wali Otunna Episode 17 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දෙදෙනාගේ කතාව කවර කරුණක් ගැන ද?…

Wali Otunna Episode 17 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දෙදෙනාගේ කතාව කවර කරුණක් ගැන ද?…

6 months ago 4773 0
Wali Otunna Episode 16 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?…

Wali Otunna Episode 16 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?…

6 months ago 3882 0
Wali Otunna Episode 15 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රේණුකා කුමක් සිදුකරාවි ද?….

Wali Otunna Episode 15 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රේණුකා කුමක් සිදුකරාවි ද?….

6 months ago 4563 0
Wali Otunna Episode 14 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු පිළිබඳව පවසන්නේ සත්‍යක් ද?…

Wali Otunna Episode 14 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු පිළිබඳව පවසන්නේ සත්‍යක් ද?…

6 months ago 5702 0
Wali Otuna 13

Wali Otunna Episode 13 | ” වැලි ඔටුන්න ” |මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

6 months ago 4592 0
Wali Otunna Episode 12 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 12 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 5583 0
Wali Otunna Episode 11 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 11 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 5252 0
Wali Otunna Episode 10 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 10 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 8683 0
Wali Otunna Episode 09 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 09 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 5231 0
Wali Otunna Episode 08 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 08 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 6252 0
Wali Otunna Episode 07 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 07 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 6602 0
Wali Otunna Episode 06 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 06 | ” වැලි ඔටුන්න “

7 months ago 7011 0
Wali Otunna Episode 05 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 05 | ” වැලි ඔටුන්න “

8 months ago 6743 0
Wali Otunna Episode 04 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 04 | ” වැලි ඔටුන්න “

8 months ago 7443 0
Wali Otunna Episode 03 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 03 | ” වැලි ඔටුන්න “

8 months ago 6913 0
Wali Otunna Episode 02 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 02 | ” වැලි ඔටුන්න “

8 months ago 5743 0
Weli Otunna Trailer

Weli Otunna Trailer

8 months ago 8792 0
Wali Otunna Episode 01 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 01 | ” වැලි ඔටුන්න “

8 months ago 12245 0