Weli Otunna

Weli
Wali Otunna Episode 26 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Wali Otunna Episode 26 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

3 days ago 1851 0
Wali Otunna Episode 25 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා රන්දිනුට පවසන්නේ කුමක් ද?…

Wali Otunna Episode 25 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා රන්දිනුට පවසන්නේ කුමක් ද?…

1 week ago 2373 0
Wali Otunna Episode 24 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඇය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?….

Wali Otunna Episode 24 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඇය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?….

2 weeks ago 3351 0
Wali Otunna Episode 23 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනුගේ අසනීපය සුවකළ හැකි වේවි ද?….

Wali Otunna Episode 23 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනුගේ අසනීපය සුවකළ හැකි වේවි ද?….

3 weeks ago 3212 0
Wali Otunna Episode 22 | ” වැලි ඔටුන්න ” |ඇය පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

Wali Otunna Episode 22 | ” වැලි ඔටුන්න ” |ඇය පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

1 month ago 3131 0
Wali Otunna Episode 21 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනු පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

Wali Otunna Episode 21 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනු පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

1 month ago 3041 0
Wali Otunna Episode 20 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු ආදරේ බව පවසන්නේ ඇත්තට ද?…

Wali Otunna Episode 20 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු ආදරේ බව පවසන්නේ ඇත්තට ද?…

1 month ago 3591 0
Wali Otunna Episode 19 | ” වැලි ඔටුන්න ” | පවසන්නේ කවර කරුණක් ද?…

Wali Otunna Episode 19 | ” වැලි ඔටුන්න ” | පවසන්නේ කවර කරුණක් ද?…

2 months ago 2483 0
Wali Otunna Episode 18 | ” වැලි ඔටුන්න ” | කල්පනා කරන්නේ කවර කරුණක් ගැන ද?…

Wali Otunna Episode 18 | ” වැලි ඔටුන්න ” | කල්පනා කරන්නේ කවර කරුණක් ගැන ද?…

2 months ago 2942 0
Wali Otunna Episode 17 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දෙදෙනාගේ කතාව කවර කරුණක් ගැන ද?…

Wali Otunna Episode 17 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දෙදෙනාගේ කතාව කවර කරුණක් ගැන ද?…

2 months ago 2832 0
Wali Otunna Episode 16 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?…

Wali Otunna Episode 16 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?…

2 months ago 1991 0
Wali Otunna Episode 15 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රේණුකා කුමක් සිදුකරාවි ද?….

Wali Otunna Episode 15 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රේණුකා කුමක් සිදුකරාවි ද?….

2 months ago 2602 0
Wali Otunna Episode 14 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු පිළිබඳව පවසන්නේ සත්‍යක් ද?…

Wali Otunna Episode 14 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු පිළිබඳව පවසන්නේ සත්‍යක් ද?…

2 months ago 3681 0
Wali Otuna 13

Wali Otunna Episode 13 | ” වැලි ඔටුන්න ” |මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

2 months ago 2651 0
Wali Otunna Episode 12 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 12 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 3592 0
Wali Otunna Episode 11 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 11 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 3291 0
Wali Otunna Episode 10 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 10 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 5633 0
Wali Otunna Episode 09 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 09 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 3161 0
Wali Otunna Episode 08 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 08 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 4462 0
Wali Otunna Episode 07 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 07 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 4371 0
Wali Otunna Episode 06 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 06 | ” වැලි ඔටුන්න “

3 months ago 4961 0
Wali Otunna Episode 05 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 05 | ” වැලි ඔටුන්න “

4 months ago 4913 0
Wali Otunna Episode 04 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 04 | ” වැලි ඔටුන්න “

4 months ago 5153 0
Wali Otunna Episode 03 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 03 | ” වැලි ඔටුන්න “

4 months ago 5223 0
Wali Otunna Episode 02 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 02 | ” වැලි ඔටුන්න “

4 months ago 3703 0
Weli Otunna Trailer

Weli Otunna Trailer

4 months ago 5732 0
Wali Otunna Episode 01 | ” වැලි ඔටුන්න “

Wali Otunna Episode 01 | ” වැලි ඔටුන්න “

4 months ago 8205 0