Weli Otunna

Weli Otunna

Wali Otunna Episode 58 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද? . . . .

1 week ago 1001 0

Wali Otunna Episode 57 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසානායක ගැන පවසන කරුණ ඇත්තක් ද? . . . .

2 weeks ago 712 0

Wali Otunna Episode 55 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද? . . .

1 month ago 2132 0

Wali Otunna Episode 54 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද ? . . . .

1 month ago 1561 0

Wali Otunna Episode 53 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?. . . . .

2 months ago 3873 0

Wali Otunna Episode 52 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසා අවවාදය පිළිගනීවි ද?. . . .

2 months ago 4135 0

Wali Otunna Episode 51 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ප්‍රියංවදා කුමක් සිදුකරාවි ද? . . .

2 months ago 5375 0

Wali Otunna Episode 50 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා සිදුකරන්නේ කුමක් ද? . . . .

2 months ago 4013 0

Wali Otunna Episode 49 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

3 months ago 3743 0

Wali Otunna Episode 48 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා නැවත හමුවේවි ද? . . . .

3 months ago 5445 0

Wali Otunna Episode 47 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

3 months ago 3923 0

Wali Otunna Episode 46 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ බලාපොරෝත්තුව ඉටුවේවි ද?. . . .

3 months ago 5132 0

Wali Otunna Episode 45 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා පිළිබඳ පවසන කරුණ ඇත්තක් වේවි ද? . . .

4 months ago 5161 0

Wali Otunna Episode 44 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද? . . . .

4 months ago 4201 0

Wali Otunna Episode 43 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසාගේ පියා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?. . . .

4 months ago 4052 0

Wali Otunna Episode 42 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අදහස ඉටුවේවි ද?. . . .

4 months ago 4802 0

Wali Otunna Episode 41 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රාගේ අසනීපය සුවවේවි ද? . .

5 months ago 5321 0

Wali Otunna Episode 40 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගැනීම ට හැකි වේවි ද? . . .

5 months ago 5801 0

Wali Otunna Episode 39 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට සියල්ල කියාවි ද? . . . .

5 months ago 5591 0

Wali Otunna Episode 38 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ලොකු සර්ගේ මගුල් කපුකම සාර්ථක වේවි ද ?. . . .

5 months ago 4951 0

Wali Otunna Episode 37 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

5 months ago 5391 0

Wali Otunna Episode 36 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සියලුදේ අතහැර දමාවි ද ? . . .

6 months ago 5843 0

Wali Otunna Episode 35 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ඉසාට තම කතාන්දරය කියාවි ද?. . .

6 months ago 4112 0

Wali Otunna Episode 34 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා හඬන්නේ ඇයි ද? . . .

6 months ago 5202 0

Wali Otunna Episode 33 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා මේ කරන්නේ බොරුවක් ද?. . .

6 months ago 5871 0

Wali Otunna Episode 32 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දිසා හමුවේවි ද?. . .

7 months ago 5792 0

Wali Otunna Episode 31 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා සොයාගනිවි ද?. . .

7 months ago 5986 0

Wali Otunna Episode 30 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා කුමක් සිදුකරාවි ද?..

7 months ago 5954 0

Wali Otunna Episode 29 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඉසා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

7 months ago 6093 0

Wali Otunna Episode 28 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා පිළිබඳ සැකය දුරුවේවි ද?..

8 months ago 6813 0

Wali Otunna Episode 27 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා ලබාදෙන උපදෙස් පිළිගනීවි ද?…

8 months ago 6173 0

Wali Otunna Episode 26 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

8 months ago 6753 0

Wali Otunna Episode 25 | ” වැලි ඔටුන්න ” | නේත්‍රා රන්දිනුට පවසන්නේ කුමක් ද?…

8 months ago 7304 0

Wali Otunna Episode 24 | ” වැලි ඔටුන්න ” | ඇය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?….

8 months ago 7302 0

Wali Otunna Episode 23 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනුගේ අසනීපය සුවකළ හැකි වේවි ද?….

9 months ago 7713 0

Wali Otunna Episode 22 | ” වැලි ඔටුන්න ” |ඇය පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

9 months ago 6662 0

Wali Otunna Episode 21 | ” වැලි ඔටුන්න ” |රන්දිනු පවසන්නේ ඇත්තක් ද?…

9 months ago 6401 0

Wali Otunna Episode 20 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු ආදරේ බව පවසන්නේ ඇත්තට ද?…

9 months ago 6863 0

Wali Otunna Episode 19 | ” වැලි ඔටුන්න ” | පවසන්නේ කවර කරුණක් ද?…

10 months ago 6084 0

Wali Otunna Episode 18 | ” වැලි ඔටුන්න ” | කල්පනා කරන්නේ කවර කරුණක් ගැන ද?…

10 months ago 6212 0

Wali Otunna Episode 17 | ” වැලි ඔටුන්න ” | දෙදෙනාගේ කතාව කවර කරුණක් ගැන ද?…

10 months ago 6193 0

Wali Otunna Episode 16 | ” වැලි ඔටුන්න ” | මීළඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?…

10 months ago 5273 0

Wali Otunna Episode 15 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රේණුකා කුමක් සිදුකරාවි ද?….

10 months ago 5893 0

Wali Otunna Episode 14 | ” වැලි ඔටුන්න ” | රන්දිනු පිළිබඳව පවසන්නේ සත්‍යක් ද?…

10 months ago 7202 0

Wali Otunna Episode 13 | ” වැලි ඔටුන්න ” |මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

10 months ago 5842 0

Wali Otunna Episode 12 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 7053 0

Wali Otunna Episode 11 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 6932 0

Wali Otunna Episode 10 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 11023 0

Wali Otunna Episode 09 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 6831 0

Wali Otunna Episode 08 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 8012 0

Wali Otunna Episode 07 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 8392 0

Wali Otunna Episode 06 | ” වැලි ඔටුන්න “

11 months ago 8761 0

Wali Otunna Episode 05 | ” වැලි ඔටුන්න “

12 months ago 8353 0

Wali Otunna Episode 04 | ” වැලි ඔටුන්න “

12 months ago 9263 0

Wali Otunna Episode 03 | ” වැලි ඔටුන්න “

12 months ago 8334 0

Wali Otunna Episode 02 | ” වැලි ඔටුන්න “

12 months ago 7673 0

Weli Otunna Trailer

12 months ago 10852 0

Wali Otunna Episode 01 | ” වැලි ඔටුන්න “

12 months ago 14835 0