Ehipassiko

Ehipassiko 2016.07.01 |  Hagarangala Sumedha Thero.

Ehipassiko 2016.07.01 | Hagarangala Sumedha Thero.

9 hours ago 391 0
Ehipassiko 2016.06.30 | Agalakada Sirisumana Thero

Ehipassiko 2016.06.30 | Agalakada Sirisumana Thero

1 day ago 981 0
Ehipassiko 2016.06.29 | Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.06.29 | Ududumbara Kashyapa Thero

2 days ago 1182 0
Ehipassiko 2016.06.28 | Kelaniye Sasanawansa Thero

Ehipassiko 2016.06.28 | Kelaniye Sasanawansa Thero

3 days ago 1101 0
Ehipassiko 2016.06.27 | Olaganwatte Chandasiri Thero

Ehipassiko 2016.06.27 | Olaganwatte Chandasiri Thero

4 days ago 1461 0
Ehipassiko 2016.06.26 | Kukulpane Sudhassi Thero

Ehipassiko 2016.06.26 | Kukulpane Sudhassi Thero

5 days ago 1343 0
Ehipassiko 2016.06.25 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.06.25 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

6 days ago 1481 0
Ehipassiko 2016.06.24 | Padalangala Dhammadewa Thero

Ehipassiko 2016.06.24 | Padalangala Dhammadewa Thero

1 week ago 1841 0
Ehipassiko 2016.06.23 | Agalakada Sirisumana Thero

Ehipassiko 2016.06.23 | Agalakada Sirisumana Thero

1 week ago 2063 0
Ehipassiko 2016.06.22 | Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.06.22 | Ududumbara Kashyapa Thero

1 week ago 1861 0
Ehipassiko 2016.06.21 | Kelaniye Sasanawansha Thero

Ehipassiko 2016.06.21 | Kelaniye Sasanawansha Thero

1 week ago 1541 0
Ehipassiko 2016.06.20 | Olaganwatte Chandasiri Thero

Ehipassiko 2016.06.20 | Olaganwatte Chandasiri Thero

2 weeks ago 1801 0
Ehipassiko 2016.06.19 | Kukulpane Sudhassi Thero

Ehipassiko 2016.06.19 | Kukulpane Sudhassi Thero

2 weeks ago 1601 0
Ehipassiko 2016.06.18 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.06.18 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

2 weeks ago 1672 0
Ehipassiko 2016.06.17 | Padalangala Dhammadewa Thero

Ehipassiko 2016.06.17 | Padalangala Dhammadewa Thero

2 weeks ago 1811 0
Ehipassiko 2016.06.16 | Agalakada sirisumana Thero

Ehipassiko 2016.06.16 | Agalakada sirisumana Thero

2 weeks ago 1751 0
Ehipassiko 2016.06.15 | Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.06.15 | Ududumbara Kashyapa Thero

2 weeks ago 2082 0
Ehipassiko 2016.06.14 | Kelaniye Sasanawansa Thero

Ehipassiko 2016.06.14 | Kelaniye Sasanawansa Thero

2 weeks ago 1941 0
Ehipassiko 2016.06.13 | Olaganwaththe Chandasiri Thero

Ehipassiko 2016.06.13 | Olaganwaththe Chandasiri Thero

3 weeks ago 2161 0
Ehipassiko 2016.06.12 | Kukulpane Sudhassi Thero

Ehipassiko 2016.06.12 | Kukulpane Sudhassi Thero

3 weeks ago 2031 0
Ehipassiko 2016.06.11 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.06.11 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

3 weeks ago 2092 0
Ehipassiko 2016.06.10 | Padalangala Dhammadewa Thero

Ehipassiko 2016.06.10 | Padalangala Dhammadewa Thero

3 weeks ago 2421 0
Ehipassiko 2016.06.09 | Agalakada Sirisumana Thero

Ehipassiko 2016.06.09 | Agalakada Sirisumana Thero

3 weeks ago 2101 0
Ehipassiko 2016.06.08 | Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.06.08 | Ududumbara Kashyapa Thero

3 weeks ago 1871 0
Ehipassiko 2016.06.07 | Kelaniye Sasanawansa Thero

Ehipassiko 2016.06.07 | Kelaniye Sasanawansa Thero

3 weeks ago 1991 0
Ehipassiko 2016.06.06 | Olaganwatte Chandasiri Thero

Ehipassiko 2016.06.06 | Olaganwatte Chandasiri Thero

4 weeks ago 2371 0
Ehipassiko 2016.06.05 | Kukulpane Sudhassi  Thero

Ehipassiko 2016.06.05 | Kukulpane Sudhassi Thero

4 weeks ago 2342 0
Ehipassiko 2016.06.04 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.06.04 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

4 weeks ago 2241 0
Ehipassiko 2016.06.03 | Padalangala Dhammadewa Thero

Ehipassiko 2016.06.03 | Padalangala Dhammadewa Thero

4 weeks ago 2182 0
Ehipassiko 2016.06.02 | Agalakada Sirisumana Thero

Ehipassiko 2016.06.02 | Agalakada Sirisumana Thero

4 weeks ago 2371 0
Ehipassiko 2016.06.01 | Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.06.01 | Ududumbara Kashyapa Thero

1 month ago 2342 0
Ehipassiko 2016.05.31

Ehipassiko 2016.05.31

1 month ago 2151 0
Ehipassiko 2016.05.30 | Olaganwaththe Chandasiri Thero

Ehipassiko 2016.05.30 | Olaganwaththe Chandasiri Thero

1 month ago 2051 0
Ehipassiko 2016.05.29 | Kukulpane Sudhassi Thero

Ehipassiko 2016.05.29 | Kukulpane Sudhassi Thero

1 month ago 1961 0
Ehipassiko 2016.05.28 |Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.05.28 |Galigamuwe Gnanadeepa Thero

1 month ago 2561 0
Ehipassiko 2016.05.27 | Agalakada Padalangala Dhammadewa Thero

Ehipassiko 2016.05.27 | Agalakada Padalangala Dhammadewa Thero

1 month ago 2402 0
Ehipassiko 2016.05.26 | Agalakada Sirisumana Thero

Ehipassiko 2016.05.26 | Agalakada Sirisumana Thero

1 month ago 1881 0
Ehipassiko 2016.05.25 | Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.05.25 | Ududumbara Kashyapa Thero

1 month ago 2403 0
Ehipassiko 2016.05.24

Ehipassiko 2016.05.24

1 month ago 2591 0
Ehipassiko 2016.05.23 | Olaganwaththe Chandasiri Thero

Ehipassiko 2016.05.23 | Olaganwaththe Chandasiri Thero

1 month ago 2251 0
Ehipassiko 2016.05.22 |  Kukulpane Sudhassi Thero.

Ehipassiko 2016.05.22 | Kukulpane Sudhassi Thero.

1 month ago 2211 0
Ehipassiko 2016.05.21 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.05.21 | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

1 month ago 3302 0
Ehipassiko 2016.05.20 | Padalangala Dhammadewa Thero.

Ehipassiko 2016.05.20 | Padalangala Dhammadewa Thero.

1 month ago 2502 0
Ehipassiko 2016.05.19 | Agalakada Sirisumana Thero.

Ehipassiko 2016.05.19 | Agalakada Sirisumana Thero.

1 month ago 2321 0
Ehipassiko 2016.05.18 | Ududumbara Kashyapa Thero.

Ehipassiko 2016.05.18 | Ududumbara Kashyapa Thero.

1 month ago 3681 0
Ehipassiko 2016.05.17 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero.

Ehipassiko 2016.05.17 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero.

2 months ago 2231 0
Ehipassiko 2016.05.16 | Delivered by Rev:  Olaganwatthe Chandasiri Thero.

Ehipassiko 2016.05.16 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.

2 months ago 2401 0
Ehipassiko 2016.05.15 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.

Ehipassiko 2016.05.15 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudhassi Thero.

2 months ago 2561 0
Ehipassiko 2016.05.14 | Delivered by Rev: Galigamuwe Ganadipa Thero.

Ehipassiko 2016.05.14 | Delivered by Rev: Galigamuwe Ganadipa Thero.

2 months ago 2161 0
Ehipassiko 2016.05.13 | Delivered by Rev:  Padalangala Dhammadewa Thero.

Ehipassiko 2016.05.13 | Delivered by Rev: Padalangala Dhammadewa Thero.

2 months ago 2701 0
Ehipassiko 2016.05.12 | Delivered by Rev:  Agalakada Siri Sumana Thero.

Ehipassiko 2016.05.12 | Delivered by Rev: Agalakada Siri Sumana Thero.

2 months ago 2802 0
Ehipassiko 2016.05.11 | Delivered by Rev: Ududhumbara Kashyapa Thero.

Ehipassiko 2016.05.11 | Delivered by Rev: Ududhumbara Kashyapa Thero.

2 months ago 2171 0
Ehipassiko 2016.05.10 | Delivered by Rev: Mawarale Bhaddhiya Thero.

Ehipassiko 2016.05.10 | Delivered by Rev: Mawarale Bhaddhiya Thero.

2 months ago 2901 0
Ehipassiko 2016.05.09 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.

Ehipassiko 2016.05.09 | Delivered by Rev: Olaganwatthe Chandasiri Thero.

2 months ago 2521 0
Ehipassiko 2016.05.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.

Ehipassiko 2016.05.08 | Delivered by Rev: Kukulpane Sudassi Thero.

2 months ago 2832 0
Ehipassiko 2016.05.07 | Delivered by Rev: Galigamuwe Gnanadeepa Thero

Ehipassiko 2016.05.07 | Delivered by Rev: Galigamuwe Gnanadeepa Thero

2 months ago 2572 0
Ehipassiko 2016.05.06 | Delivered by Rev: Padalangala Dhammadewa Thero

Ehipassiko 2016.05.06 | Delivered by Rev: Padalangala Dhammadewa Thero

2 months ago 2891 0
Ehipassiko 2016.05.05 | Delivered by Rev: Agalakada Siri Sumana Thero

Ehipassiko 2016.05.05 | Delivered by Rev: Agalakada Siri Sumana Thero

2 months ago 2971 0
Ehipassiko 2016.05.04 | Delivered by Rev: Ududumbara Kashyapa Thero

Ehipassiko 2016.05.04 | Delivered by Rev: Ududumbara Kashyapa Thero

2 months ago 2901 0
Ehipassiko 2016.05.03

Ehipassiko 2016.05.03

2 months ago 3142 0